Apie progimnaziją

Mokyklos istorija

 • 1993 m.

  Mokykla įsteigta 1993 metais Vilniaus pedagoginio universiteto iniciatyva ir pavadinta VPU universitetine mokykla. Pirmaisiais mokyklos darbo metais veikė 6 klasių komplektai (1 – 6 klasės), mokėsi 172 mokiniai. Kasmet mokinių skaičius didėjo. 1997 metais mokykla reorganizuota į vidurinę ir jai suteiktas Simono Daukanto vardas.

 • 2001 m.

  2001 metais pagerintos mokyklos materialinės sąlygos – perduotos patalpos miesto centre (Naugarduko g. 7), į kurias mokykla persikėlė iš Lazdynų mikrorajone esančių buvusio vaikų darželio patalpų (Žėručio g. 15). 2001 metais atlikta dalinė mokyklos pastato renovacija.

 • 2007 m.

  2007 m. rugsėjo 1 d. prie Vilniaus Simono Daukanto vidurinės mokyklos prijungta Vilniaus „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla.

 • 2008 m.

  Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Simono Daukanto vidurinė mokykla padalinta į du atskirus juridinius vienetus – Vilniaus Simono Daukanto pagrindinę mokyklą (1 – 8 kl., Naugarduko g. 7) ir Vilniaus Simono Daukanto vidurinę mokyklą (9 – 12 kl., J. Jasinskio g. 11).

 • 2011 m.

  Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Simono Daukanto pagrindinė mokykla pertvarkyta į Vilniaus Simono Daukanto progimnaziją.

Progimnazijos himnas

Kur Vilnius senasis
Tarp bokštų parimęs,
Kur teka Vilnelė srauni ir tyra,
Kur Daukanto žodžiai per amžius atsklinda,
Ten kyla į kalną šviesi mokykla.

Pried.:
Kilkit mūsų svajos į erdves toli plačiai,
Mes žinių takais keliaujam,
Nes mes Daukanto vaikai.

Mokyklą nuglosto pavasario vėjai
Ir lapais auksiniais ji puošias rudens.
Nors metai kaip paukščiai – nelaukia, praskrieja,
Moksleivių balsai čia per amžius skardens.

Pried.:
Kilkit mūsų svajos į erdves toli plačiai,
Mes žinių takais keliaujam,
Nes mes Daukanto vaikai.
Himną sukūrė 8 klasių mokinių grupė ir muzikos mokytoja N. Valiūnienė bei lietuvių kalbos mokytoja J. Paukštienė