Įtraukusis ugdymas

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

PSICHOLOGĖ

Reda Krupavičiūtė tel. +370 683 42 097, el. paštas r.krupaviciutei@gmail.com

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS

Aistė Safjanikovienė tel.+370 655 62 580, el. paštas safjanikoviene@gmail.com

Saulė Salvija Babrauskaitė tel. +370 675 33 254, el. paštas saule.salvija@gmail.com

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

Danutė Dušauskienė – Duž tel. +370 671 87 999, el. paštas dusauske@gmail.com

LOGOPEDĖ

Žydronė Milutienė tel. +370 612 91 048, el. paštas zydronemilutiene@gmail.com

PROGIMNAZIJOS APLINKOS PRITAIKYMAS

  • Specialiosios klasės: neturime.
  • Specialiosios erdvės mokiniams: nusiraminimo kambarys, amfiteatras.
  • Fizinės aplinkos pritaikomumas: www.stasis.lt

PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

PATARIMAI PEDAGOGAMS