Krizių valdymo komanda

Krizių valdymo komanda

Vardas, Pavardė

Pareigos

Rita Lūžienė

Direktorė

Sigitas Daubaras

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Eglė Ankėnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Daiva Liškienė

Anglų kalbos mokytoja, atsakinga už komunikaciją

Inesa Viškelienė

Sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą

Aistė Safjanikovienė

Socialinė pedagogė

Reda Krupavičiūtė

Psichologė

Danutė Dušauskienė-Duž

Specialioji pedagogė