Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimo 2023–2024 mokslo metais bendroji tvarka

1. Ugdymo procesas pradedamas 2023 m. rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1-4

2024-06-11

175

5-8

2024-06-26

185

2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos 1–8 klasėms prasideda 8.30 val.

3. Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą mokyklos sprendimu skirstomas pusmečiais:

3.1. Nustatoma pusmečių trukmė 2023–2024 m. m.:

Klasė

Pirmas pusmetis

Antras pusmetis

1-4

rugsėjo 1 d. – sausio 26 d.

sausio 29 d. – birželio 11 d.

5-8

rugsėjo 1 d. – sausio 26 d.

sausio 29 d. – birželio 26 d.

4. Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos 1-4 kl.

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros

2024-06-12

2024-09-01

Atostogos 5-8 kl.

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros

2024-06-27

2024-09-01