Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Eglė Ankėnienė

Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danguolė Kindurienė

Sekretorė, mokytojo padėjėja

Aistė Safjanikovienė

Socialinė pedagogė

Reda Krupavičiūtė

Psichologė

Inesa Viškelienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Danutė Dušauskienė-Duž

Specialioji pedagogė

Žydronė Milutienė

Logopedė

Vitalija Kojelytė Gervickienė

Pradinių klasių mokytoja

Jelena Krasockaja

Istorijos mokytoja