Laisvos darbo vietos

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija ieško mokytojo padėjėjo  pagal terminuotą darbo sutartį (iki 2024 m. birželio 30 d. su galimybe pratęsti)  Numatomas darbo krūvis – 0,5 etato. Atlyginimas (bruto) – 492 Eur.

Reikalavimai:

 1. Ne žemesnis, kaip vidurinis išsilavinimas.
 2. Pareigingumas, kantrybė, tolerantiškumas, geranoriškumas.
 3. Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, gebėjimas sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais bei kitais mokyklos darbuotojais.
 4. Gebėjimai ar darbo patirtis su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

Pretendentai pateikia el. būdu šiuos dokumentus:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.

Dokumentus su nuoroda temoje „Mokytojo padėjėjas“ siųsti įskaitytinai el. pašto adresu rastine@daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt

Kitu būdu pateikti dokumentai nebus svarstomi.

Pretendentai, geriausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbio nurodytu el. paštu ar telefonu.

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija ieško fizikos mokytojo pareigybei užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pagal neterminuotą darbo sutartį.

Siūlomas krūvis – 0,98 etato (1481 metinės valandos) (17 pamokų, auklėjamoji klasė, 1 pamoka gabiems vaikams, 2 pamokos konsultacijos ir kita). Mokytojo (-os) atlyginimas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos (nuo 1746 iki 2283 Eur).

Privalumas – ir informatikos specialybė.

Reikalavimai:

 1. Aukštasis išsilavinimas, įgyta mokytojo(-os) kvalifikacija.
 2. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
 3. Darbo patirtis, kūrybiškumas, gebėjimas naudotis IT priemonėmis.
 4. Gebėjimas mokyti nuotoliniu būdu.
 5. Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose.
 6. Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai pateikia el. būdu šiuos dokumentus:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 5. Gyvenimo aprašymas.

Dokumentus su nuoroda temoje „Fizikos mokytojo atranka“ siųsti iki 2024 m. rugpjūčio 1 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt

Kitu būdu pateikti dokumentai nebus svarstomi.

Pretendentai, geriausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbio nurodytu el. paštu ar telefonu.

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija ieško pradinių klasių mokytojo nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.  pagal neterminuotą darbo sutartį.

Darbo užmokestis priklausys nuo turimos profesinio darbo patirties bei kvalifikacinės kategorijos (nuo 1646 Eur iki 2304 Eur).

Reikalavimai:

 1. Aukštasis išsilavinimas, mokytojo(-os) kvalifikacija.
 2. Pageidautina pradinių klasių mokytojo darbo patirtis kūrybiškumas, gebėjimas naudotis IT priemonėmis.
 3. Iniciatyva ir gebėjimas bendradarbiauti rengiant projektus.
 4. Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose.
 5. Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 

Pretendentai pateikia el. būdu šiuos dokumentus:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.
 6. Privalumas – buvusio darbdavio atstovo rekomendacija.

 

Dokumentus su nuoroda temoje „Pradinių klasių mokytojo atranka“ siųsti el. pašto adresu rastine@daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt

Pretendentai, geriausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbio nurodytu el. paštu ar telefonu.