Progimnazijos taryba

Tėvų atstovai

Mokytojų atstovai

Mokinių atstovai

Vietos bendruomenės atstovai