Progimnazijos struktūra

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos vidaus struktūros modelis

PATVIRTINTA Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1-253