Pagalbos mokiniui specialistai

Pagalbos mokiniui specialistai

Vardas, Pavardė

Pareigos

Danutė Dušauskienė-Duž

Specialioji pedagogė

Žydronė Milutienė

Logopedė

Aistė Safjanikovienė

Socialinė pedagogė

Inesa Viškelienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Reda Krupavičiūtė

Psichologė

Apolonija Guščienė

Bibliotekos vedėja

Virginija Karosienė

Bibliotekininkė

Renata Bindokaitė

Mokytojo padėjėja

Sandra Gaižutytė

Mokytojo padėjėja

Stasė Garšvaitė

Mokytojo padėjėja

Lina Juozėnė

Mokytojo padėjėja

Danguolė Kindurienė

Mokytojo padėjėja

Zita Krištaponienė

Mokytojo padėjėja

Ingrida Leonė

Mokytojo padėjėja

Birutė Ostaševičienė

Mokytojo padėjėja

Regina Petrovska

Mokytojo padėjėja

Irina Saveljeva

Mokytojo padėjėja

Viltė Valančiūtė

Mokytojo padėjėja