Mokytojų sąrašas

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokytojų sąrašas 2023–2024 m. m.

1–4 klasių mokytojų sąrašas

5–8 klasių mokytojų sąrašas

Vardas, pavardė

Klasė

Jolita Jocienė

1a

Monika Kalvaitienė

1b

Laima Hofšteterienė

1c

Daiva Šeputienė

1d

Daiva Slabadienė

2a

Karolina Kurcikevičienė

2b

Rimutė Žalienė

2c

Laura Zaveckaitė

2d

Birutė Pralgauskienė

3a

Aurelija Tamošaitienė

3b

Laura Laučiūtė-Jankauskienė

3c

Valda Kulakauskaitė

3d

Jurgita Jakutytė

4a

Aušra Tylienė

4b

Vitalija Kojelytė Gervickienė

4c

Alvyda Blockuvienė/Renata Bindokaitė

4d

Margarita Juzėnienė

anglų k.

Daiva Liškienė

anglų k.

Sandra Gaižutytė

tikyba

Ieva Naudžiūnienė

šokis

Sonata Žilinskienė

muzika

Vardas, pavardė

Klasė

Lina Juostienė

etika

Rimantė Varkalaitė-Bakienė

etika

Aleksei Kiela

tikyba

Agnė Šapalienė

lietuvių k.

Lina Juostienė

lietuvių k.

Artūras Navikas

lietuvių k.

Jūratė Paukštienė

lietuvių k.

Roma Petrauskienė

lietuvių k.

Rimvyda Piečiukaitienė

lietuvių k.

Sandra Dobrovolskytė

anglų k.

Aušra Regina Leonavičienė

anglų k.

Jūratė Makačinienė

anglų k.

Elena Sabienė

anglų k.

Marija Sinkevičienė

anglų k.

Irina Jasovič

rusų k.

Irina Saveljeva

rusų k.

Genoefa Galeckienė

vokiečių k.

Alicija Perednytė

vokiečių k.

Rita Kalesinskienė

prancūzų k.

David Oganesian

prancūzų k.

Airida Grinevičienė

matematika

Edmundas Klimas

matematika

Rita Raižienė

matematika

Asta Ruzgienė

matematika

Sigitas Daubaras

informacinės technologijos

Valerija Laukienė

informacinės technologijos

Natalija Matyjaškoit

informacinės technologijos

Lina Deninienė

biologija

Rita Skridailienė

biologija

Liuda Ščensnovičienė

fizika

Dalia Endrijaitienė

chemija

Audronė Skinderytė Bagdonienė

geografija

Žana Ambrasienė

geografija

Aušra Dringelienė

istorija

Jelena Krasockaja

istorija

Matas Bartaška

dailė

Danutė Kanevičienė

dailė

Nijolė Valiūnienė

muzika

Ramunė Alūzienė

technologijos

Matas Bartaška

technologijos

Asta Ilgevičiūtė

technologijos

Aušra Petravičienė

technologijos

Marius Bankauskas

fizinis ugdymas

Mingailė Maldūnaitė-Jasionienė

fizinis ugdymas

Linas Skripka

fizinis ugdymas

Inga Martinkėnaitė

šokių būrelis